18 sierpnia 2010 r. nasza Fundacja przygotowała II – uzupełnione wydanie książki

“… o godność i wolność. Po prostu …
Solidarność Walcząca w Trójmieście w latach 1982 – 1990.”

opracowana przez Andrzeja Kołodzieja i Romana Zwiercana na podstawie wspomnień kilkudziesięciu osób tworzących Solidarność Walczącą Oddział Trójmiasto.
Wydanie, w stosunku do pierwszego, uzupełnione zostało o dodatkowe wypowiedzi i kilkanaście nowych, w tym kilka sensacyjnych wręcz dokumentów.
Książka „… o godność i wolność. Po prostu …” z podtytułem „Solidarność Walcząca w Trójmieście w latach 1982 – 1990” jest pierwszą próbą obszernego przedstawienia działalności organizacji Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, na temat której narosło wiele legend. Opracowanie powstało na podstawie relacji i wspomnień kilkudziesięciu uczestników wydarzeń i przedstawia fakty, ukrywane z wielu względów aż do dzisiaj.
Poza wspomnieniami mówiącymi o budowie struktur podziemnych, manifestacjach, kolportażu prasy bezdebitowej czy kulisach druku, po raz pierwszy ujawniono, że w latach 80’ istniała w Trójmieście grupa osób, skupionych w ramach dużej, jak na warunki konspiracyjne organizacji, która nie odrzucała stosowania przemocy jako narzędzia obrony przed represjami władzy. Przyznano, że była gromadzona broń, materiały wybuchowe i istnieli ludzie, którzy w warunkach konspiracyjnych, dysponowali wiedzą i surowcami umożliwiającymi w domowych warunkach produkowanie materiałów wybuchowych na masową skalę. Ujawniono, że w gdyńskiej stoczni w 1986 roku wyprodukowano pistolet maszynowy, co było ewenementem w historii PRL znajdującym odniesienie jedynie w konspiracyjnej produkcji zbrojeniowej podczas II wojny światowej. Przyznano wreszcie, że zamach bombowy na Komitet PZPR w Gdyni, przeprowadzony 27 lutego 1987 r., był dziełem członków Solidarności Walczącej, działających w zorganizowanych strukturach.
Mimo charakteru wspomnieniowego, opracowanie stanowi cenny wkład w historię opozycji ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta. Relacje uczestników zilustrowane są skanami oryginalnych dokumentów odnalezionych w przetrzebionych archiwach służby bezpieczeństwa.
Mimo sensacyjnych wręcz informacji, dużej dawki nieznanych faktów, pozostaje niedosyt i żal, że tak niewiele materiałów zachowało się w archiwach aparatu represji z lat 1982 – 1990.

Tytuł: „… o godność i wolność. Po prostu …” wydanie II
Podtytuł: „Solidarność Walcząca w Trójmieście w latach 1982 – 1990”
Autor: Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan
Oprawa: miękka, folia matowa i lakier punktowy
Stron 248, format A5
Wydanie II 18 sierpnia 2010 r. – ISBN 978-83-82471-00-3

 

książka w wersji elektronicznej
książka w wersji elektronicznej

 Książka “Solidarność Walcząca Trójmiasto”
W ramach obchodów 30 rocznicy Solidarności Walczącej Andrzej Kołodziej wspólnie z Romanem Zwiercanem podjeli się uzupełnienia i przepracowania wcześniej wydanej pozycji “…o godność i wolność. Po prostu…”. W publikacji liczącej 408 stron, wydanej w twardej oprawie znalazło się wiele nowych dokumentów, oraz przede wszystkim zostały odsłonięte kulisy operacji służb specjalnych wymierzonych w Solidarność Walczącą, o kryptonimie “Rafo”.
“Rozpoznać i zlikwidować” to zalecenie wcielono w życie i w przededniu “okrągłego stołu” deportowano z kraju przywódców Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja. Między innymi dokumenty poświadczające tę niewygodną prawdę zostały odnalezione przez autorów i zamieszczone w książce.

KSIĄŻKA JEST DOSTĘPNA w pdf W CAŁOŚCI
(w zależności od szybkości łącza ładowanie trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund).

ANTOLOGIA PRASY
SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ
W TRÓJMIEŚCIE

Nie sposób zrozumieć działalności Solidarności Walczącej w ogóle, a Solidarności Walczącej Trójmiasta w szczególności, bez analizy materiałów, które po niej pozostały, a których tworzenie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych stanowiło podstawę aktywności tej organizacji. Sześć lat istnienia Solidarności Walczącej w Trójmieście to bowiem aż osiem ukazujących się mniej lub bardziej regularnie periodyków, dwadzieścia trzy rozproszone w różnych miastach drukarnie, tysiące ulotek, kilkanaście tytułów książkowych i dziesiątki – zaangażowanych, a dziś często zapomnianych – działaczy1.
Trzon działalności wydawniczej Solidarności Trójmiasta niewątpliwie stanowiły dwa biuletyny: „Solidarność Walcząca”, mająca początkowo w podtytule informację: „Wydaje Agencja Informacyjna SW Oddział Trójmiasto, później „Pismo organizacji Solidarność Walcząca”, aż wreszcie krótko „Oddział Trójmiasto”, oraz pismo o tym samym tytule „Solidarność Walcząca”, lecz z dopiskiem „Pismo organizacji Solidarność Walcząca, Grupa Zakładowa
Stoczni im. Komuny Paryskiej”. Antologię ich publikacji przekazujemy właśnie do rąk czytelników. W celu szerszego spojrzenia na aktywność trójmiejskiej Solidarności Walczącej warto przyjrzeć się także innym periodykom ukazującym się w tamtym czasie przy udziale tej organizacji.

wersja elektroniczna książki