AFI

Jacek Parzych z Jurkiem Kanikułą uruchomili w Trójmieście AFI SW (Agencja Fotograficzno Informacyjna Solidarności Walczącej). Agencja wykonywała nietypowe prace. Między innymi miniaturki gazetek – łatwiejsze do przemycania za granicę, naklejki na folii samoprzylepnej (tutaj format A-4).  Przygotowywała też projekty plakatów oraz znaczki – buttony okolicznościowe, przypinane do ubrania.  Na dole , pamiątkowa kartka z VI pielgrzymki do Częstochowy.

Jerzy Kanikuła

Jerzy Kanikuła. Od XII 1984 w Solidarności Walczącej, współorganizator druku, kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, kart okolicznościowych, kalendarzy). 7-10 X 1985 współorganizator (z m.in. Romanem Zwiercanem, Jackiem Parzychem) akcji malowania napisów na murach wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, rozlepiania i rozrzucania ulotek tej treści w wagonach Szybkiej Kolei Miejskiej; 10 X 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, zwolniony 15 XI 1985. 26 IV 1986 ponownie zatrzymany podczas kolportażu ulotek Solidarności Walczącej, aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, zwolniony w X 1986 na mocy amnestii. Od 1991 prowadzi własną Firmę Reklamową Contrast w Gdyni. 18 XI 1985 – 10 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Kominiarze; 9 II 1988 – 29 I 1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

jacek

Jacek Parzych

„Solidarność Walcząca”, pismo działaczy Solidarności Walczącej, Oddział Trójmiasto, wydawane w Gdańsku 12 IV 1985 – XII 1989. Ukazało się 59 nr. o obj. 2-12 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu, sitodruku i offsecie (od 1988) w nakł. 2-10 tys. egz.; miesięcznik (nr 1 wycofano z kolportażu, gdyż w czasie druku została zmieniona jego treść). Wydano również kilka nr. spec., m.in. w wersji angielskiej dla zagranicznych dziennikarzy obsługujących wizytę George’a Busha w Polsce w 1989 (nr 54 z 1989). W składzie redakcji: Ewa Kubasiewicz i Andrzej Kołodziej (założyciele), Stanisław Kowalski, Marek Czachor i Magdalena Czachor, Zbigniew Mielewczyk, Barbara Mielewczyk (Formella) oraz Andrzej Leszczyński; druk: Jerzy Kanikuła, Jacek Parzych, Roman Zwiercan i Piotr Komorowski; pod koniec l. 80. zaczęto wykorzystywać w pracy wydawniczej komputery (ZX Spectrum i Amstrad oraz b. nowoczesne na owe czasy oprogramowanie) i serwisy informacyjne SW, na których oparte były podawane w piśmie komunikaty, kolportowano także na dyskietkach komputerowych. Zamieszczano informacje z regionu, kraju i świata, oświadczenia oraz komunikaty.

Chorągiewki przygotowywane na manifestacje, kartki okolicznościowe (składane) i kalendarze

Jacek Parzych dysponował też kamerą, za pomocą której dokumentował manifestacje w Trójmieście. Taśmy były przemycane za granicę i niestety, dzisiaj nie mamy do nich dostępu.